Trgovinske povlastice za Zapadni Balkan produžene za još pet godina Objavljeno: 30.Jun.2014

 

Europska komisija jučer je usvojila prijedlog Uredbe za produženje nezavisnih trgovinskih povlastica za zemlje i teritorije koje sudjeluju ili su vezane za Proces stabilizacije i pridruživanja EU. Nezavisne trgovinske mjere predviđene za asimetričnu liberalizaciju trgovine daju učesnicima povlašteni pristup tržištu EU.

 

Jučerašnji prijedlog predstavlja produženje tarifne liberalizacije predstavljene 2009. godine za dodatnih pet godina. Produženje povlastica do 2020. godine trebalo bi da ponudi povlastice za posebne trgovinske mjere kao i dovoljno vremena da EU uskladi, gdje je prikladno, povlastice dodijeljene u 2009. godini sa onim iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

 

Od početka procesa stabilizacije i pridruživanja, Sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju su sklapani između EU i svih zapadnobalkanskih država, osim sa BiH i Kosovom.

 

BiH je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 2008. god. i time pristala na EU uslove za članstvo. Od tada je na snazi Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima sa BiH, s kojim se čeka na finalizaciju procesa ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

 

Nažalost, u ovom trenutku Komisija nije mogla predložiti automatsko proširenje autonomnih trgovačkih povlastica na BiH. Slijedeći proširenje EU 1. jula 2013., BiH još nije prihvatila da prilagodi trgovinske koncesije koje se dodjeljuju Privremenim sporazumom unutar Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU kako bi se uzela u obzir povlaštena tradicionalna trgovina između Hrvatske i BiH prije pristupa Hrvatske EU, objavljeno je na stranici Delegacije EU u BiH.

 

Prema prijedlogu Komisije, autonomne trgovinske povlastice koje se daju BiH će biti povučene od 1. januara 2016., osim ako BiH i EU sklope dogovor o prilagođavanju trgovinskih koncesija do kraja godine.

 

Nakon što BiH i EU potpišu i privremeno primijene ugovor o prilagođavanju trgovinskih koncesija unutar Privremenog sporazuma, te autonomne trgovinske povlastice će biti ponovo uspostavljene. Komisija očekuje da se BiH brzo konstruktivno uključi u pregovore sa EU o adaptaciji Privremenog sporazuma tako da ne bude prekida u trgovinskim povlasticama. Prijedlog Komisije treba biti prihvaćen od strane Vijeća EU i Europskog Parlamenta da bi stupio na snagu, objavila je Delegacija EU u BiH.

 

Bookmark and Share
NOVOSTI
VTK BiH priprema prvi katalog industrije tekstila, odjeće, kože i obuće Objavljeno: 04.Jul.2012Imajući u vidu neophodnost aktivnije promocije i predstavljanja bh. industrijskih potencijala te na osnovu iskazanih potreba i interesa članica Asocijacije tekstila, odjeće, kože i obuće Vanjskotrgovinske komora Bosne i Hercegovine (VTKBiH), u narednom periodu je planirana priprema i izdavanje reprezentativnog Kataloga industrije tekstila, odjNASTAVI ČITATI
Za razvoj stočarstva i pčelarstva 130.000 KMObjavljeno: 16.May.2016Holandska humanitarna organizacija “Waqf Stichting” je, u saradnji s Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica potpisala Ugovor o dodijeli sredstava za 29 korisnika, u vrijednosti od 130.000 KM, namijenjenih razvoju stočarstva i pčelarstva.NASTAVI ČITATI
Poslodavac mora prijaviti zaposlenika dan prije stupanja u radni odnosObjavljeno: 01.Apr.2016Poslodavac će imati obavezu da novog zaposlenika prijavi dan prije zastupanja u radni odnos, umjesto sedam dana koje je do sada imao na raspolaganju.NASTAVI ČITATI

Ova web stranica ne odražava stav Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA. Sve informacije o bankama i drugim institucijama i njihovoj ponudi, kao i ostale informacije predstavljene na ovoj web stranici su informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu. Dobijene su iz medija, kao i javno dostupnih informativnih sredstava (web prezentacije, štampani i ostali propagandni materijal). S obzirom da, od momenta preuzimanja do momenta objavljivanja, može doći do zastarijevanja informacija, web stranica finbiz.ba (u daljem tekstu: web stranica) ne odgovara za tačnost objavljenih informacija. Web strnica zadržava pravo da bez najave povremeno promjeni ili modifikuje pravila. O važnim promjenama i dopunama web stranice može obavijestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na web stranici. Korištenjem bilo kog sadržaja sa web stranice smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima. Web stranica sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje web stranice koristite na vlastitu odgovornost i web stranica se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem. Pristup web stranici i svim njenim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta.